นโยบายการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว

icon icon

 

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับเรา เราจัดทำนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวฉบับนี้เพื่อเป็นการให้ความกระจ่างในเรื่องการดำเนินการของเรา ซึ่งครอบคลุมข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่เรารวบรวม รวมถึงวิธีการเก็บ การนำขอมูลมาใช้งาน การส่งผ่านข้อมูล และการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ
แนวทางการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวของคุณ มีดังต่อไปนี้
 
• แอพพลิเคชั่นนี้เป็นคอมมิวนิตี้ที่สนับสนุนการสร้างสมานฉันท์ในสังคมเพื่ออนาคตของประเทศไทยที่ดีขึ้น แอพพลิเคชั่นนี้มีไว้เชื่อมต่อระหว่างประชาชนทั่วไปและ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
• เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดมุ่งหมายอื่น เราจะขอความยินยอมจากคุณทุกครั้งตามตามข้อบังคับและมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรป (GDPR 2010)
• เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมไว้
• เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยวิธีที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา ภายในขอบเขตการรับรู้และความยินยอมทุกครั้งที่เราจะดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ
• ข้อมูลส่วนตัวของคุณควรเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้และควรจะเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้อง สมบูรณ์ และ เป็นข้อมูลปัจจุบัน
• เราจะจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวและการนำข้อมูลไปใช้ เรายึดมั่นในแนวทางการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเต็มที่และอยากให้คุณมั่นใจว่าเราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นอย่างดี---