โหวตคำถามอื่นๆ

Facebook icon

Dorn Suratt • 2018.11.27 23:37

ทำไมกฎหมายเมืองไทยออกมามากมายแต่ไม่ทำให้กฏระเบียบดีขึ้น. เพราะผู้รักษากฎหมายไม่นำพา?