โหวตคำถามอื่นๆ

Facebook icon

ณัฏฐชัย กัณหอัครพันธุ์ อ๋า • 2018.11.14 21:03

อยากทราบว่าก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นไปได้ไหมครับที่ จะเปิดให้เสียภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์จดประกอบในราคาที่พอจับต้องได้เนื่องจากเพื่อนๆและผมอยู่ในสมาชิกบิ๊กไบค์ไทยใจรักษ์แผ่นดินของ กอรมน. ซึ่งทำประโยชน์ให้กับสังคม เพราะสมาชิกหลายๆท่านใช้รถที่เป็นอินวอยแต่ต้องการให้เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายครับ