โหวตคำถามอื่นๆ

Facebook icon

คนโสด แสงประเสริฐ • 2018.11.10 14:22

Q. ผมอยากถามว่า การเลือกผู้ใหญ่บ้าน ในเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 แล้ว การเลือก ก็น่าจะเป็นแบบเปิดสอบข้อเขียนดีกว่า ใครที่มีความรู้ ความสามารถก็ได้ไป ทุกวันนี้ ผู้ใหญ่บ้าน แทบจะไม่มีความรู้ อาศัยญาติพี่น้องของตัวเองเลือกมา ใครมีมากก็ได้เป็น ผมว่ามันไม่ fair เลย สำหรับการเมืองไทย