โหวตคำถามอื่นๆ

Facebook icon

Peem Sreeta • 2018.11.10 10:45

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการทุจริตกันมาก อยากให้นายกมีมาตรการป้องกันหน่อยครับ