โหวตคำถามอื่นๆ

Facebook icon

Wanpiti Wangngio • 2018.11.10 00:52

ทำไมหมู่บ้านผมไฟฟิายังไม่ถึงสักททั้งๆที่ประชากรมีจำนวนมาก140กว่าหลังคาทำไมไฟฟ้าไม่ถึงสักทีถนนก็ไม่ดี