โหวตคำถามอื่นๆ

Facebook icon

พีรพล วงษ์รอด • 2018.11.09 18:56

อยากให้มีการกำหนดวาระการทำงานของผู้ใหญ่บ้านและเลือกตังผู้ใหญ่บ้านเมื่อหมดวาระ ปัจจุบันเป็นแบบรอ เกสียร์เกิดการทุจิตในระดับชุมชน