โหวตคำถามอื่นๆ

Facebook icon

เวฟ เด็กเรียนเมืองห้า • 2018.11.09 18:23

ลุงครับถ้าสมมติลุงได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ควบอีกหนึ่งตำแหน่ง ลุงจะแก้ปัญหาระบบการศึกษาไทยอย่างไรครับ

ดูคำตอบ

user1

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประชาชนอยากทราบว่า ผมมีแนวความคิดอย่างไร ในการแก้ปัญหาระบบการศึกษาของไทย หลักการสำคัญ คือ (1) เราเรียนเพื่อประกอบอาชีพ และเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้ (2) การเรียนในวันนี้ เพื่อใช้งานในวันหน้า (3) การปฏิรูปการศึกษา ก็เหมือนกับการปฏิรูปด้านอื่นๆ ที่ต้องมองตั้งแต่ต้นทาง – ไปจนถึงปลายทาง (4) การศึกษาต้องไม่เพียงสร้าง “คนเก่ง” แต่ต้องเป็น “คนดี” ด้วย