logo-check

ประยุทธ์

จันทร์โอชา

คำถามถึงนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมตอบทุกประเด็นคำถามที่ประชาชนอยากรู้